Privacy en AVG

Henk Adam gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Hiermee volgt hij de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) die met ingang van 25 mei 2018 overgegaan is in de Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van diensten van Henk Adam, heb ik gegevens van je nodig. Die gegevens verstrek je via de telefoon, bij het maken van een afspraak of tijdens een intake gesprek.

Denk daarbij aan:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers
  • Email adres
  • Geboortedatum

 

Bepaalde ter zaken doende gegevens om uw situatie en coach vragen toe te lichten. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Begeleidingsdossier

Gedurende de begeleidingsperiode houdt Henk Adam een dossier bij, dat ondermeer bestaat uit persoonlijke aantekeningen, inbreng van de stellen of coachee en correspondentie tussen de stellen of coachee en hem. Dit is nodig voor een goede uitvoering van begeleidingstrajecten. 

Henk Adam heeft voldoende maatregelen genomen om te borgen dat de in dit dossier opgenomen persoonsgegevens nooit bekent worden bij derden. Alle inhoudelijke gegevens worden na 1 jaar gewist en verwijderd. Gegevens qua data en duur van gesprekken worden eveneens na 1 jaar gewist. Ten aanzien van persoonsgegevens als NAW en contactgegevens geldt geen maximale bewaartermijn. 

 

Henk Adam werkt op basis van een Gedragscode waarin zaken als integriteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit in de houding en het gedrag van Henk Adam is geëxpliciteerd. Onverhoopte klachten van stellen of coachee op dit terrein kunnen aanhangig worden gemaakt door middel van de specifieke klachtenprocedure van de beroepsorganisatie waarbij Henk Adam is aangesloten bij de BLZ, Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie. www.bvzb.nl

 

Henk Adam is de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode geldt een strikt beroepsgeheim. Tijdens supervisie of intervisie bespreekt Henk Adam casuïstiek uit de praktijk. Dit gaat altijd anoniem en onherkenbaar. Voor de supervisie en intervisie zal Henk Adam soms vragen opnamen te mogen maken van de begeleiding, anoniem. De opnamen worden uitsluitend gemaakt met uitdrukkelijke toestemming van de stellen of coachee. Deze opnames worden na de supervisie bijeenkomst verwijderd. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt als coachee het recht om je NAW gegevens in te zien te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: hendrikjanadam@gmail.com

De gegevens zullen dan in overleg met de coachee worden aangepast of worden verwijderd. Coachees hebben geen recht om de persoonlijke aantekeningen van Henk Adam in te zien, te doen verwijderen of over te dragen aan derden. 

Beveiliging

Henk Adam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat je gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist worden bewaard of zonder toestemming worden verwerkt of worden gedeeld neem dan contact op met Henk Adam, via hendrikjanadam@gmail.com of bel 06 51455773.